Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - linie úst

linie úst konkávní linie úst konvexní linie úst rovná linie úst zvlněná
linie úst konkávní linie úst konvexní linie úst rovná linie úst zvlněná
linie úst konkávní linie úst konvexní linie úst rovná linie úst zvlněná
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk