Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - profil dolního rtu

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Hodnotí se podoba křivky od dolního okraje červeně dolního rtu po sulcus mentolabialis. Znak má tři kategorie: 1. konkávní, 2. rovný, 3. konvexní.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 68% 62% 74%
2 26,5% 29% 24%
3 5,5% 9% 2%
profil dolního rtu konkávní profil dolního rtu rovný profil dolního rtu konvexní

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk