Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - profil horního rtu

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Hodnotí se podoba křivky od báze nosního septa po horní okraj červeně horního rtu. Znak má tři kategorie: 1. konkávní, 2. rovný, 3. konvexní.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 79% 74% 84%
2 19,5% 24% 15%
3 1,5% 2% 1%
profil horního rtu konkávní profil horního rtu rovný profil horního rtu konvexní

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk