Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - prohlubeň filtra v oblasti červeně horního rtu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Tento znak má tři kategorie: prohlubeň je 1. mělká, chybějící (prohlubeň je jen naznačená nebo zcela chybí), 2. jasně viditelná, 3. výrazná a hluboká (prohlubeň je nápadná, dosahuje až do poloviny výšky červeně horního rtu).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 26% 21% 31%
2 56% 60% 52%
3 18% 19% 17%
prohlubeň filtra mělká, chybějící prohlubeň filtra jasně viditelná prohlubeň filtra výrazná, hluboká
prohlubeň filtra mělká, chybějící prohlubeň filtra jasně viditelná prohlubeň filtra výrazná, hluboká
prohlubeň filtra mělká, chybějící prohlubeň filtra jasně viditelná prohlubeň filtra výrazná, hluboká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk