Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - relativní protruze rtů

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku se hodnotí vzájemné postavení horního a dolního rtu. Znak má tři kategorie: 1. horní ret přečnívá přes dolní, 2. rty jsou vyrovnané, 3. dolní ret je prominentnější než horní.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 20,5% 25% 16%
2 73% 68% 78%
3 6,5% 7% 6%
relativní protruze rtů – horní ret přečnívá přes dolní relativní protruze rtů – rty jsou vyrovnané relativní protruze rtů – dolní ret je prominentnější než horní

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk