Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - šířka filtra

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Tento znak se hodnotí v místě největší šířky filtra a má tři kategorie: 1. malá, 2. střední, 3. velká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 23% 13% 33%
2 55% 59% 51%
3 22% 28% 16%
šířka filtra malá šířka filtra střední šířka filtra velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk