Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - šířka filtra

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Tento znak se hodnotí v místě největší šířky filtra a má tři kategorie: 1. malá, 2. střední, 3. velká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 23% 13% 33%
2 55% 59% 51%
3 22% 28% 16%
šířka filtra malá šířka filtra střední šířka filtra velká
šířka filtra malá šířka filtra střední šířka filtra velká
šířka filtra malá šířka filtra střední šířka filtra velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk