Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - šířka rtů

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Šířkou rtů rozumíme šířku rima oris, tedy vzdálenost ústních koutků od sebe. Šířka je hodnocena relativně k šířce obličeje na úrovni ústních koutků. Znak má tři kategorie: 1. úzké, 2. střední, 3. široké.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 22,5% 24% 21%
2 68,5% 65% 74%
3 8% 11% 5%
šířka rtů úzké šířka rtů střední šířka rtů široké

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk