Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - šířka rtů

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Šířkou rtů rozumíme šířku rima oris, tedy vzdálenost ústních koutků od sebe. Šířka je hodnocena relativně k šířce obličeje na úrovni ústních koutků. Znak má tři kategorie: 1. úzké, 2. střední, 3. široké.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 22,5% 24% 21%
2 68,5% 65% 74%
3 8% 11% 5%
šířka rtů úzké šířka rtů střední šířka rtů široké
šířka rtů úzké šířka rtů střední šířka rtů široké
šířka rtů úzké šířka rtů střední šířka rtů široké
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk