Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - tloušťka červeně dolního rtu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Znak tloušťka červeně dolního rtu má tři kategorie: 1. tenký (ret je úzký), 2. střední a 3. silný (ret prominuje, může působit dojmem „oteklosti“).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 21% 20% 22%
2 51% 47% 55%
3 28% 33% 23%
dolní ret tenký dolní ret střední dolní ret silný

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk