Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - tloušťka červeně dolního rtu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Znak tloušťka červeně dolního rtu má tři kategorie: 1. tenký (ret je úzký), 2. střední a 3. silný (ret prominuje, může působit dojmem „oteklosti“).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 21% 20% 22%
2 51% 47% 55%
3 28% 33% 23%
dolní ret tenký dolní ret střední dolní ret silný
dolní ret tenký dolní ret střední dolní ret silný
dolní ret tenký dolní ret střední dolní ret silný
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk