Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - výška horního rtu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se hodnotí výška kožní části horního rtu, tedy vzdálenost od báze septa nosu k hornímu okraji červeně horního rtu. Znak má tři kategorie: 1. malá (červeň rtu je velmi blízko nosu), 2. střední, 3. velká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 16% 21% 11%
2 65,5% 62% 69%
3 18,5% 17% 20%
výška horního rtu malá výška horního rtu střední výška horního rtu velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk