Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - výška horního rtu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se hodnotí výška kožní části horního rtu, tedy vzdálenost od báze septa nosu k hornímu okraji červeně horního rtu. Znak má tři kategorie: 1. malá (červeň rtu je velmi blízko nosu), 2. střední, 3. velká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 16% 21% 11%
2 65,5% 62% 69%
3 18,5% 17% 20%
výška horního rtu malá výška horního rtu střední výška horního rtu velká
výška horního rtu malá výška horního rtu střední výška horního rtu velká
výška horního rtu malá výška horního rtu střední výška horního rtu velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk