Somatoskopické znaky člověka

Česky English

svalstvo - rozvinutí svalstva

Rozvinutí svalstva je hodnoceno jako komplexní znak na celém těle člověka.

Je třeba brát v úvahu rozvinutí svalstva vzhledem k tělesné výšce hodnoceného člověka, ne pouze celkový objem svalové hmoty. Tento znak je rozdělen na tři stupně rozvoje: 1. málo rozvinuté svalstvo, 2. středně rozvinuté, 3. velmi rozvinuté svalstvo.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 57% 55% 60%
2 37% 35% 38%
3 5% 9% 2%
X 1% 1% -
silné svalstvo středně silné svalstvo slabé svalstvo
silné svalstvo středně silné svalstvo slabé svalstvo
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk