Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - další znaky na lalůčku

Hodnotíme z profilu na hlavě ve frankfurtské horizontále.

Hodnotíme, zda má ušní lalůček dírku po náušnici a přítomnost dalších unikátních znaků: 1. dírka po náušnici, 2. znaménko/jizva, 3. lalůček bez těchto znaků, 4. kombinace 1,2.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 44% 4% 74%
2 14% 27% 4%
3 33% 67% 8%
4 10% 3% 15%
dírka po náušnici znaménko/jizva lalůček bez těchto znaků kombinace 1,2
dírka po náušnici znaménko/jizva lalůček bez těchto znaků kombinace 1,2
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk