Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - Darwinův hrbolek

Hodnotíme z profilu hlavy ve frankfurtské horizontále.

Hodnotí se, zda je tuberculum auriculae na helixu přítomno, či ne: 1 – přítomné, 2 - chybí.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 11% 11% 12%
2 89% 89% 88%
Darwinův hrbolek přítomen Darwinův hrbolek chybí
Darwinův hrbolek přítomen Darwinův hrbolek chybí
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk