Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - délka crus helicis

Hodnotíme z profilu hlavy člověka ve frankfurtské horizontále.

Posuzujeme, zda crus helicis zasahuje do concha auricuale. Pokud zasahuje, tak posuzujeme, zda dosahuje, či přesahuje polovinu šířky ušního boltce. Znak hodnotíme pomocí 4 kategorií: 1. nezasahuje do concha auriculae, 2. zasahuje do concha auriculae a nedosahuje poloviny šířky boltce, 3. dosahuje poloviny šířky boltce, 4. přesahuje polovinu šířky boltce.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 36% 52% 25%
2 43% 28% 54%
3 11% 8% 14%
4 10% 12% 7%
crus helicis nezasahuje do concha auriculare crus helicis zasahuje do concha auriculare crus helicis dosahuje poloviny šířky boltce crus helicis přesahuje polovinu šířky boltce

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk