Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - délka crus helicis

Hodnotíme z profilu hlavy člověka ve frankfurtské horizontále.

Posuzujeme, zda crus helicis zasahuje do concha auricuale. Pokud zasahuje, tak posuzujeme, zda dosahuje, či přesahuje polovinu šířky ušního boltce. Znak hodnotíme pomocí 4 kategorií: 1. nezasahuje do concha auriculae, 2. zasahuje do concha auriculae a nedosahuje poloviny šířky boltce, 3. dosahuje poloviny šířky boltce, 4. přesahuje polovinu šířky boltce.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 36% 52% 25%
2 43% 28% 54%
3 11% 8% 14%
4 10% 12% 7%
crus helicis nezasahuje do concha auriculare crus helicis zasahuje do concha auriculare crus helicis dosahuje poloviny šířky boltce crus helicis přesahuje polovinu šířky boltce
crus helicis nezasahuje do concha auriculare crus helicis zasahuje do concha auriculare crus helicis dosahuje poloviny šířky boltce crus helicis přesahuje polovinu šířky boltce
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk