Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - dolní okraj lalůčku

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku se hodnotí podoba přichycení boltce k hlavě (ke kůži hlavy). Je rozdělen na tři kategorie: dolní okraj lalůčku je 1. přirostlý (lalůček je kompletně přirostlý ke kůži hlavy, přední okraj lalůčku není rozeznatelný), 2. částečně přirostlý (lalůček je částečně přirostlý ke kůži hlavy), 3. nepřirostlý (přední okraj lalůčku je volný).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
KategorieDohromadyMužiŽeny
155%69%44%
230%7%47%
315%24%9%
dolní okraj lalůčku přirostlý méně jak polovina dolního okraje lalůčku volná více jak polovina dolního okraje lalůčku volná
dolní okraj lalůčku přirostlý méně jak polovina dolního okraje lalůčku volná více jak polovina dolního okraje lalůčku volná
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk