Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - hloubka incusura intertragica

Hodnotíme na hlavě ve frankfurtské horizontále z profilu.

Spojíme vrchol tragu a antitragu (v sagitální rovině) a vrchol ii s touto pomyslnou přímkou. Pokud je přímka vedená od vrcholu ii k spojnici tragu a antitragu stejně dlouhá jako tato spojnice, je ii hluboká, pokud dosahuje její poloviny středně hluboká a pokud nedosahuje polovinu její délky je mělká: 1. hluboká, 2. středně hluboká, 3. mělká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 15% 9% 20%
2 61% 65% 58%
3 24% 26% 22%
hluboká incisura intertragica středně hluboká incisura intertragica mělká incisura intertragica

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk