Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - hloubka incusura intertragica

Hodnotíme na hlavě ve frankfurtské horizontále z profilu.

Spojíme vrchol tragu a antitragu (v sagitální rovině) a vrchol ii s touto pomyslnou přímkou. Pokud je přímka vedená od vrcholu ii k spojnici tragu a antitragu stejně dlouhá jako tato spojnice, je ii hluboká, pokud dosahuje její poloviny středně hluboká a pokud nedosahuje polovinu její délky je mělká: 1. hluboká, 2. středně hluboká, 3. mělká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 15% 9% 20%
2 61% 65% 58%
3 24% 26% 22%
hluboká incisura intertragica středně hluboká incisura intertragica mělká incisura intertragica
hluboká incisura intertragica středně hluboká incisura intertragica mělká incisura intertragica
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk