Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - plocha ušniho boltce

Hodnotíme z poloprofilu na hlavě člověka ve frankfurtské horizontále tak, že vedeme přímku v sagitální rovině přes vnější zvukovod, na kterou spustíme kolmici od vrcholu boltce po vnějším okraji helixu.

Znak má tři stupně rozvoje: 1. rovinná (kolmice je v rovině s okrajem boltce), 2. konkávní (okraj boltce nedosahuje kolmice), 3. konvexní (okraj boltce přesahuje kolmici).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 58% 60% 57%
2 25% 21% 28%
3 17% 20% 15%
rovinná plocha boltce konkávní plocha boltce konvexní plocha boltce

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk