Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - plocha ušniho boltce

Hodnotíme z poloprofilu na hlavě člověka ve frankfurtské horizontále tak, že vedeme přímku v sagitální rovině přes vnější zvukovod, na kterou spustíme kolmici od vrcholu boltce po vnějším okraji helixu.

Znak má tři stupně rozvoje: 1. rovinná (kolmice je v rovině s okrajem boltce), 2. konkávní (okraj boltce nedosahuje kolmice), 3. konvexní (okraj boltce přesahuje kolmici).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 58% 60% 57%
2 25% 21% 28%
3 17% 20% 15%
rovinná plocha boltce konkávní plocha boltce konvexní plocha boltce
rovinná plocha boltce konkávní plocha boltce konvexní plocha boltce
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk