Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - počet hrbolků tragu

Hodnotíme z profilu na hlavě ve frankfurtské horizontále.

Posuzujeme, zda má tragus jeden vrchol nebo dva, pokud je tragus plochý, znak nemůžeme hodnotit. Znak má tři stupně rozvoje: 1. jednohrbolkový, 2. dvouhrbolkový.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 86% 78% 91%
2 14% 22% 9%
jednohrbolkový tagus dvouhrbolkový tragus
jednohrbolkový tagus dvouhrbolkový tragus
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk