Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - reliéf ušního boltce

Hodnotíme z profilu   na hlavě člověka ve frankfurtské horizontále.

Posuzujeme anthelix, jeho větvení  , jak velmi vystupuje z roviny ušního boltce, případně jeho hloubku, větvení, jak moc vystupuje z roviny ušnice , případně jeho tloušťku. Popisujeme tři stupně rozvoje znaku: 1. silně modelovaný (horní rameno  je výraznější než dolní nebo jsou obě ramena stejně výrazná), 2. středně modelovaný (dolní rameno je výraznější než horní), 3. slabě (obě ramena jsou hladká a nevystupují).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 32% 28% 35%
2 45% 57% 36%
3 23% 15% 29%
silně modelovaný reliéf boltce středně modelovaný reliéf boltce slabě modelovaný reliéf boltce

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk