Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - reliéf ušního boltce

Hodnotíme z profilu   na hlavě člověka ve frankfurtské horizontále.

Posuzujeme anthelix, jeho větvení  , jak velmi vystupuje z roviny ušního boltce, případně jeho hloubku, větvení, jak moc vystupuje z roviny ušnice , případně jeho tloušťku. Popisujeme tři stupně rozvoje znaku: 1. silně modelovaný (horní rameno  je výraznější než dolní nebo jsou obě ramena stejně výrazná), 2. středně modelovaný (dolní rameno je výraznější než horní), 3. slabě (obě ramena jsou hladká a nevystupují).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 32% 28% 35%
2 45% 57% 36%
3 23% 15% 29%
silně modelovaný reliéf boltce středně modelovaný reliéf boltce slabě modelovaný reliéf boltce
silně modelovaný reliéf boltce středně modelovaný reliéf boltce slabě modelovaný reliéf boltce
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk