Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - šíka helixu

Hodnotíme z profilu na hlavě člověka ve frankfurtské horizontále.

Posuzujeme šířku helixu v jeho horní části, jak přesahuje ventrálním směrem. Tento znak má tři stupně rozvoje: 1. úzký, 2. střední, 3. široký.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 41% 56% 30%
2 46% 31% 56%
3 13% 13% 14%
úzký helix střední helix široký helix
úzký helix střední helix široký helix
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk