Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - šířka incusura intertragica

Hodnotíme na hlavě ve frankfurtské horizontále z profilu.

Délku spojnice tragů vztáhneme k přímce vedené od středu vnějšího zvukovodu k ramenu anthelixu v sagitální rovině. Když spojnice přesahuje polovinu téhle přímky je hodnocena jako široká, v případě, že k ní dosahuje je středně široká, v případě že nedosahuje je úzká: 1. široká, 2. středně široká, 3. úzká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 4% 5% 4%
2 72% 70% 73%
3 24% 25% 23%
široká incisura intertragica středně široká incisura intertragica úzká incisura intertragica

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk