Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - šířka incusura intertragica

Hodnotíme na hlavě ve frankfurtské horizontále z profilu.

Délku spojnice tragů vztáhneme k přímce vedené od středu vnějšího zvukovodu k ramenu anthelixu v sagitální rovině. Když spojnice přesahuje polovinu téhle přímky je hodnocena jako široká, v případě, že k ní dosahuje je středně široká, v případě že nedosahuje je úzká: 1. široká, 2. středně široká, 3. úzká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 4% 5% 4%
2 72% 70% 73%
3 24% 25% 23%
široká incisura intertragica středně široká incisura intertragica úzká incisura intertragica
široká incisura intertragica středně široká incisura intertragica úzká incisura intertragica
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk