Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - tvar antitragu

Hodnotíme z profilu na hlavě ve frankfurtské horizontále.

Všímáme si tvaru, který opisuje vrchol antitragu: 1. zaoblený, 2. špičatý, 3. plochý.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 58% 53% 62%
2 30% 28% 31%
3 12% 19% 7%
zaoblený antitragus špičatý antitragus plochý antitragus
zaoblený antitragus špičatý antitragus plochý antitragus
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk