Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - tvar incusura intertragica

Hodnotíme z profilu na hlavě ve frankfurtské horizontále.

Okraje incisura intertragica (ii) se sbíhají   směrem k lalůčku a podle toho, zda ramena směřují kolmo (spolu se spodinou   vytvářejí tvar U) nebo se sbíhají šikmo (spolu se spodinou tvoří tvar V) popisujeme její tvar. Pokud jsou ramena ii asymetrická a ke spodině se sbíhají se různým způsobem, její tvar popisujeme jako nepravidelný: 1. tvar U, 2. tvar V, 3. nepravidelný tvar.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 58% 73% 47%
2 17% 19% 16%
3 25% 8% 37%
incisura intertragica ve tvaru U incisura intertragica ve tvaru V incisura intertragica s nepravidelným tvarem

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk