Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - tvar obrysu boltce

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku rozlišujeme tři kategorie: 1. oválný (boltec je podlouhlý), 2. hranatý (obrys není plynulý, láme se), 3. zakulacený (zadní okraj boltce je kulatější než u oválného tvaru, kde je rovnější).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 53% 45% 61%
2 11,5% 10% 13%
3 35,5% 45% 26%
obrys ušního boltce oválný obrys ušního boltce hranatý obrys ušního boltce zakulacený

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk