Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - tvar obrysu boltce

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku rozlišujeme tři kategorie: 1. oválný (boltec je podlouhlý), 2. hranatý (obrys není plynulý, láme se), 3. zakulacený (zadní okraj boltce je kulatější než u oválného tvaru, kde je rovnější).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 53% 45% 61%
2 11,5% 10% 13%
3 35,5% 45% 26%
obrys ušního boltce oválný obrys ušního boltce hranatý obrys ušního boltce zakulacený
obrys ušního boltce oválný obrys ušního boltce hranatý obrys ušního boltce zakulacený
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk