Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - tvar tragu

Hodnotíme z profilu na hlavě ve frankfurtské horizontále.

Popisujeme tvar, který opisuje vrchol tragu: 1. zaoblený, 2. špičatý, 3. plochý.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 34% 17% 45%
2 33% 24% 40%
3 34% 59% 15%
zaoblený tragus špičatý tragus plochý tragus
zaoblený tragus špičatý tragus plochý tragus
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk