Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - umístění boltce na hlavě

Hodnotí se v pohledu frontálním, zvlášť pro levý a pravý ušní boltec.

U tohoto znaku se hodnotí horizontální umístění boltce na hlavě, je dáno nadušní výškou hlavy. Znak má tři kategorie: 1. vysoko (horní okraj boltce dosahuje výšky obočí), 2. středně (horní okraj boltce je v úrovni očí), 3. nízko (horní okraj boltce je níže než oči).

boltec nízko boltec středně vysoko boltec vysoko

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk