Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - umístění boltce na hlavě

Hodnotí se v pohledu frontálním, zvlášť pro levý a pravý ušní boltec.

U tohoto znaku se hodnotí horizontální umístění boltce na hlavě, je dáno nadušní výškou hlavy. Znak má tři kategorie: 1. vysoko (horní okraj boltce dosahuje výšky obočí), 2. středně (horní okraj boltce je v úrovni očí), 3. nízko (horní okraj boltce je níže než oči).

boltec nízko boltec středně vysoko boltec vysoko
boltec nízko boltec středně vysoko boltec vysoko
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk