Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - velikost antitragu

Hodnotíme z profilu hlavy ve frankfurtské horizontále, do jaké míry vystupuje antitragus nad lalůček.

Dále si všímáme, jak přechází anthelix v antitragus. Znak má tři stupně rozvoje: 1. malý (přímo), 2. střední (obloukem), 3. velký (lomem).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 27% 19% 33%
2 58% 69% 50%
3 15% 13% 17%
malý antitragus střední antitragus velký antitragus

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk