Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - velikost tragu

Hodnotíme z profilu na hlavě ve frankfurtské horizontále.

Posuzujeme, jak tragus přesahuje přes vstup do vnějšího zvukovodu. Znak má tři stupně rozvoje: 1. malý (slabě vytvořený tragus nevyčnívá nad vstup zvukovodu), 2. střední (tragus částečně překrývá vstup do vnějšího zvukovodu), 3. velký (velký tragus z velké míry překrývá vnější zvukovod).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 65% 68% 63%
2 27% 23% 29%
3 8% 9% 8%
malý tragus střední tragus velký tragus
malý tragus střední tragus velký tragus
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk