Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - velikost lalůčku

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Znak velikost lalůčku má tři kategorie: 1. malý (lalůček je jen naznačený), 2. střední, 3. velký (lalůček je velmi vyvinutý, nápadný).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 38,0% 44% 32%
2 43,0% 38% 48%
3 19% 18% 20%
velikost lalůčku malý velikost lalůčku střední velikost lalůčku velký

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk