Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - velikost lalůčku

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Znak velikost lalůčku má tři kategorie: 1. malý (lalůček je jen naznačený), 2. střední, 3. velký (lalůček je velmi vyvinutý, nápadný).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 38,0% 44% 32%
2 43,0% 38% 48%
3 19% 18% 20%
velikost lalůčku malý velikost lalůčku střední velikost lalůčku velký
velikost lalůčku malý velikost lalůčku střední velikost lalůčku velký
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk