Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - Wildermuthovo ucho

Představuje ušní boltec, na kterém anthelix vystupuje nad sagitální rovinu helixu.

Hodnotíme přítomnost tohoto znaku z poloprofilu   na hlavě ve frankfurtské horizontále: 1. přítomné, 2. chybí.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 83% 84% 82%
2 17% 16% 18%
Wildermuthovo ucho přítomné Wildermuthovo ucho nepřítomné
Wildermuthovo ucho přítomné Wildermuthovo ucho nepřítomné
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk