Somatoskopické znaky člověka

Česky English

uši - způsob zavinutí helixu

Hodnotíme z profilu hlavy ve frankfurtské horizontále.

Rozhodující je šířka helixu v jeho průběhu, zda je ve všech místech stejná nebo se v jeho průběhu liší. Dvě kategorie rozvoje tohoto znaku: 1. rovnoměrný, 2. nerovnoměrný.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 47% 85% 19%
2 53% 15% 81%
rovnoměrně zavinutý helix nerovnoměrně zavinutý helix
rovnoměrně zavinutý helix nerovnoměrně zavinutý helix
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk