Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - poloha lopatek

Poloha lopatek je hodnocena z dorzálního pohledu na horní část trupu člověka.

Tento znak je dle Fettera   (1967) rozdělen do tří kategorií podle stupně rozvoje, podle postavení mediálních okrajů lopatek k páteři: 1. šikmá poloha, 2. střední poloha, 3. lopatky rovnoběžné s páteří.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 12% 16% 7%
2 29% 29% 28%
3 31% 34% 29%
X 28% 21% 36%
šikmá poloha lopatek střední poloha lopatek lopatky rovnoběžné s páteří
šikmá poloha lopatek střední poloha lopatek lopatky rovnoběžné s páteří
ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk