Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - prominence lopatek

Prominence lopatek je hodnocena z dorzálního pohledu na horní část trupu.

Stupeň rozvoje znaku je určen na základě prominence lopatkové kosti nad okolní tkáň. U prominence lopatek jsou tři kategorie: 1. vystupující lopatky, 2. středně zřetelné, 3. nezřetelné lopatky.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 20% 25% 15%
2 54% 55% 53%
3 26% 20% 32%
vystupující lopatky středně zřetelné lopatky nezřetelné lopatky
vystupující lopatky středně zřetelné lopatky nezřetelné lopatky
ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk