Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - skoliotické držení těla

Skoliotické držení těla hodnotíme z dorzálního pohledu na trup.

Zakřivení páteře porovnáváme s pomyslnou přímkou vedené osou těla. V první fázi hodnocení zjišťujeme, zda držení těla probanda vykazuje skoliotické držení nebo je bez skoliózy. Poté zjišťujeme rozsah skoliózy. Tento znak má tři stupně rozvoje: 1. bez skoliózy, 2. mírný rozvoj (do 10°), 3. silný rozvoj (nad 10°).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 95% 94% 96%
2 4% 5% 3%
3 1% 1% 1%
bez skoliózy mírný rozvoj skoliózy silný rozvoj skoliózy

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk