Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - tvar zad

Hodnocení tvaru zad probíhá z dorzálního pohledu na trup těla člověka.

Znak je rozdělen do pěti kategorií: 1. typ V (rozšiřující se záda směrem nahoru), 2. obdélníkovitý typ (stejně široká záda po celé své délce), 3. typ přesýpacích hodin (zúžená záda ve své střední části), 4. typ A (rozšiřující se směrem dolů), 5. záda soudkovitého tvaru (záda s rozšířenou střední částí).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 16% 15% 16%
2 57% 58% 56%
3 19% 18% 21%
4 8% 9% 8% 5 0% 0% 0%
záda typu V obdélníkovitý typ zad záda typu přesýpacích hodin záda typu A záda soudkovitého tvaru
záda typu V obdélníkovitý typ zad záda typu přesýpacích hodin záda typu A záda soudkovitého tvaru
ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk