Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - držení těla

Držení těla hodnotíme z pravého laterálního pohledu na tělo probanda. Znak je rozdělen do 4 kategorií.

Hodnocené stupně rozvoje znaku jsou: 1. hyperkyfotické držení těla (velká lordóza bederní i) krční, v důsledků čehož vystupuje hrudní kyfóza), 2. správné držení (malá krční a bederní lordózou i kyfózou), 3. hyperlordotické držení (velká lordóza bederní a malá krční), 4. plochá záda.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 16% 15% 16%
2 57% 58% 56%
3 19% 18% 21%
4 8% 9% 8%
hyperkyfotické držení (kulatá záda) správné držení hyperlordotické držení plochá záda

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk