Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - držení těla

Držení těla hodnotíme z pravého laterálního pohledu na tělo probanda. Znak je rozdělen do 4 kategorií.

Hodnocené stupně rozvoje znaku jsou: 1. hyperkyfotické držení těla (velká lordóza bederní i) krční, v důsledků čehož vystupuje hrudní kyfóza), 2. správné držení (malá krční a bederní lordózou i kyfózou), 3. hyperlordotické držení (velká lordóza bederní a malá krční), 4. plochá záda.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 16% 15% 16%
2 57% 58% 56%
3 19% 18% 21%
4 8% 9% 8%
hyperkyfotické držení (kulatá záda) správné držení hyperlordotické držení plochá záda
hyperkyfotické držení (kulatá záda) správné držení hyperlordotické držení plochá záda
ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk