Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - zřetelnost vedení reliéfu páteře

Zřetelnost reliéfu vedení páteře se hodnotí z dorzálního pohledu na trup člověka, a to po celé délce páteře od kraniálního okraje   lopatek až po 5. bederní obratel.

Znak je rozdělen do tří kategorií podle stupně rozvoje: 1. velmi zřetelný, 2. středně zřetelný 3. nezřetelný reliéf vedení páteře.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 26% 27% 25%
2 54% 53% 55%
3 17% 20% 14%
4 3% - 6%
velmi zřetelný reliéf páteře středně zřetelný reliéf páteře nezřetelný reliéf páteře

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk