Somatoskopické znaky člověka

Česky English

záda - zřetelnost vedení reliéfu páteře

Zřetelnost reliéfu vedení páteře se hodnotí z dorzálního pohledu na trup člověka, a to po celé délce páteře od kraniálního okraje   lopatek až po 5. bederní obratel.

Znak je rozdělen do tří kategorií podle stupně rozvoje: 1. velmi zřetelný, 2. středně zřetelný 3. nezřetelný reliéf vedení páteře.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 26% 27% 25%
2 54% 53% 55%
3 17% 20% 14%
4 3% - 6%
velmi zřetelný reliéf páteře středně zřetelný reliéf páteře nezřetelný reliéf páteře
velmi zřetelný reliéf páteře středně zřetelný reliéf páteře nezřetelný reliéf páteře
ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk